Skriv på vårt upprop för ett bättre företagsklimat!

Klimatstäd

För ett år sedan var Arne Skoglund med och startade företaget Klimatstäd Stockholm. Det var precis som med många andra entreprenörer i branschen: RUT-avdraget gjorde det möjligt att ta steget.

– Vi är ett modernt städföretag som arbetar med nya och miljövänliga metoder, förklarar Arne Skoglund. Vi försöker förena ett miljövänligt arbetssätt med hög kvalitet på våra tjänster för att skapa nöjda kunder.     

Läs mer –>

Allt fler väljare föredrar Reinfeldts jobbpolitik framför Sahlins. Det visar en opinionsundersökning som Sifo gjort på uppdrag av pr-byrån Westander. 35 procent har mest förtroende för M och 25 procent för S.

Redan vid förra mätningen, i april, hade väljarna störst förtroende för Reinfeldts jobbpolitik – 32 procent mot Mona Sahlins 27 procent. Nu har försprånget alltså ökat.

1 000 personer tillfrågades om vilket parti de känner störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten. 35 procent svarade Moderaterna och 25 procent Socialdemokraterna. Övriga fem riksdagspartier fick mellan 1 och 3 procent. 29 procent är tveksamma.

ROT-avdraget står på spel i höstens val. Frågan är inte om avdraget för husarbete försvinner om de rödgröna vinner valet, utan när. Timingen för ett avskaffande borde intressera de över 50 000 företag som har utfört tjänsterna under året.

Framförallt är en tydlig tidsplan viktigt för de 647 935 personer som enligt Skatteverket nyttjade avdraget under samma period. Människor vill säkert veta om man måste brådska med verandabygget och isoleringen om olyckan är framme.

Sedan en tid tillbaka har oppositionen gått i tron att man kan dölja sina intentioner genom att hänvisa till att avdraget behövs i lågkonjunkturen. I de rödgrönas skuggbudget står klart och tydligt att ROT-avdraget endast är en ”tidsbegränsat, konjunkturstabiliserande effekt”.

Läs mer –>

Idag presenterar vi en beräkning på Flerjobb.se som visar att hela 30 000 ungdomar riskerar att förlora jobbet om det rödgröna förslaget med om fördubblad arbetsgivaravgift blir verklighet.

Ungdomsarbetslösheten har länge varit en utmaning i Sverige oavsett konjunkturläge, men yngre personer är särskilt utsatta i kristider. Moderaternas politik handlar om att sänka trösklarna för unga in på arbetsmarknaden och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Vi vill satsa på praktikplatser, lärlingsutbildningar, reguljär utbildning och kompetensutveckling. Därutöver vill vi verka för att stärka matchningen mellan jobbsökare och arbetsgivare genom aktiva förmedlingsinsatser. Vi vill ha ungdomar i arbete - inte ungdomar i utanförskap som lotsas in i en tillvaro utan jobb, med dålig ekonomi och där krediter/smslån blir ett onödigt ont för många.

Vår politik handlar inte minst också om att göra det billigare att anställa. Alliansregeringen halverade därför arbetsgivareavgifterna för unga under 26 år från och med den 1 januari 2009. Det är viktigt att reformen blir bestående, framförallt eftersom arbetsmarknaden gradvis kommer att förbättras och jobbchanserna tycks öka för landets unga.

Den 3 maj 2010 presenterade de rödgröna sin budgetmotion. Den i särklass största intäktsposten i skuggbudgeten, utöver regeringens, är kraftigt höjd arbetsgivareavgift för unga. Fram till 2012 handlar det om 20,6 miljarder kronor på intäktssidan.

Socialförsäkringsutskottets kansli i Riksdagen har nu gjort en beräkning på den bedömda isolerade sysselsättningseffekten vid borttagande av arbetsgivareavgifter för unga under 26 år och den visar att hela 30 000 ungdomar riskerar att förlora jobbet. De företag som inte väljer att kompensera högre kostnader med uppsägningar behöver istället höja priser som också hotar jobben.

Det är uppenbart att ungdomar och företag offras för att finansiera rödgrönas höjningar av bidragen.

Beräkning bifogas.

Många nya företag

2 juli, 2010

Läser i Dagens Industri att antalet nyregistrerade företag under juni månad uppgick till 5594, vilket är en ökning med hela 24,2 procent jämfört med samma månad i fjol. Den samlade ökningen under första halvåret är 17,6 procent, enligt siffror från Bolagsverket. Det är aktiebolagen som ökar mest vilket kan kopplas till Alliansens reform att halvera det obligatoriska aktiekapitalet till 50 000 kr. Likaså är det färre företagare som nu slipper att finansiera uppstarten av sina företag genom privatlån, snabbkrediter och andra sorters lån. Glädjande nyheter för att jobben ska växa till!

På momspromenad

1 juli, 2010

Efter en politisk uppgörelse inom EU under våren 2009 är det numera möjligt att införa en reducerad mervärdesskatt för vissa tjänster. Alliansen vill undersöka den möjlighet som EU:s regelverk nu ger att sänka momsen på vissa tjänster. En utredning tillsätts under detta år för att undersöka möjligheterna till en sänkt moms för vissa tjänster, exempelvis inom restaurang- respektive frisörsektorn. Utredningens uppdrag är att utreda om en sänkning av momsen kan införas i vissa delar av tjänstesektorn från och med den 1 januari 2011.

En sänkning av momsen för vissa tjänster skulle bidra till ökad efterfrågan och ökad sysselsättning. Restaurangnäringen är en personalintensiv bransch som sysselsätter många unga och utlandsfödda. En sänkning av restaurangmomsen skulle därmed, förutom att stimulera en ökad tillväxt samt fler och växande företag, även bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och bättre integration.

I tisdags hade jag förmånen att följa den engagerade och trevliga företagaren Mats Eriksson på momspromenad. Han driver sedan en tid tillbaka en kampanj för att restaurangmomsen ska sänkas. Inom ramen för kampanjen driver han en blogg men framför allt så tar han med politiker ut för att träffa restaurangägare. Min tur kom som sagt i tisdags och det var väldigt givande.

Momsbloggen hittar ni här. Bäst casinoslots hittar ni här.